Himmler Heinrich

Himmler Heinrich (1900-1945) – jeden z głównych przywódców III Rzeszy; w okresie międzywojennym współpracował m.in z SS, i Gestapo i uczestniczył w likwidacji kierownictwa SA podczas tzw. „nocy długich noży”; pełniąc od 1943 r. funkcję ministra spraw wewnętrznych był głównym organizatorem terroru politycznego i masowych mordów w Niemczech i krajach okupowanych; w ostatnich dniach wojny został usunięty przez Hitlera z wszystkich funkcji za próby nawiązania kontaktu z aliantami zachodnimi w celu zawarcia rozejmu; po aresztowaniu przez wojska brytyjskie popełnił samobójstwo.