Picasso Pablo – właściwie Ruiz Blasco (1881-1973) – hiszpański artysta od 1904 r. mieszkający i tworzący we Francji; tworzył obrazy, grafiki, ilustrował książki i rzeźbił, zajmował się również literaturą i, jako członek Francuskiej Partii Komunistycznej, angażował się w działalność polityczną; W 1907 r. namalował obraz Panny z Awinionu, który zapoczątkował nowy styl w sztuce – kubizm, ale w latach 20-ych XX wieku skłaniał się bardziej ku surrealizmowi; w 1937 r. namalował obraz Guernica, który był jego artystyczną reakcją na zbombardowanie ludności cywilnej podczas wojny domowej w Hiszpanii.