Bortnowski Władysław (1891-1966) generał dywizji Wojska Polskiego; podczas I wojny światowej służył w I Brygadzie Legionów Polskich; w 1918 r. działał w Polskiej Organizacji Wojskowej, a od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim; w II Rzeczypospolitej pełnił różne funkcje dowódcze; w 1938 r. został dowódcą Grupy Operacyjnej  „Śląsk”, która zajęła Zaolzie; w czasie kampanii wrześniowej dowodził Armią "Pomorze" - po bitwie nad Bzurą dostał się do niewoli, w której przebywał do końca wojny; po wojnie przebywał na emigracji.