Churchill Winston (1874-1965) - brytyjski mąż stanu; swoją działalność rozpoczął jako oficer wojsk kolonialnych w Indiach (uczestniczył w tłumieniu powstania mahdystów w Sudanie) i korespondent wojenny podczas wojny burskiej; przed wybuchem I wojny światowej piastował stanowiska ministra handlu i ministra spraw wewnętrznych; przed wybuchem wojny otrzymał stanowisko pierwszego lorda Admiralicji, z którego ustąpił na skutek niepowodzeń wojennych w 1915 r.; w latach 1918-21 był jednym z rzeczników interwencji antykomunistycznej w Rosji; przed II wojną światową był zdecydowanym przeciwnikiem polityki ustępstw wobec III Rzeszy.

Po wybuchu wojny 3 IX 1939 r. ponownie został pierwszym lordem Admiralicji, a od maja 1940 do lipca 1945 r. był premierem brytyjskiego rządu i ministrem obrony; był gorącym zwolennikiem koalicji antyhitlerowskiej - w 1941 r. podpisał Kartę Atlantycką i  układ z ZSRR o sojuszu w wojnie przeciw III Rzeszy w 1942 oraz uczestniczył  w konferencjach Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.

Po drugiej wojnie światowej stanął na czele opozycji, a w latach 1951-55 ponownie piastował urząd premiera; był inicjatorem zimnowojennej polityki wobec ZSRR - słynna mowa na uniwersytecie w Fulton w 1946 r.; Winston Churchill był również wybitnym pisarzem, a za swoją twórczość otrzymał literacką nagrodę Nobla.