Dönitz Karl (1891-1980) admirał niemiecki; uczestnik pierwszej wojny światowej - służył między innymi na niemieckich łodziach podwodnych (U-Bootach) - w 1919 r. został dowódcą UC-25, a następnie UB-68; w 1936 r. objął dowództwo nad niemieckimi łodziami podwodnymi, a w 1943 r. został naczelnym dowódcą niemieckiej marynarki wojennej; 30 IV 1945 r. Adolf Hitler wyznaczył go na następcę jako prezydenta Rzeszy; Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze w 1946 r. skazał go na 10 lat więzienia za zbrodnie wojenne.