Eisenhower Dwight David (1890-1969) - amerykański generał i polityk; przed wybuchem wojny służył na Filipinach; po japońskim ataku na Pearl Harbor rozpoczął pracę w sztabie generała George'a Marshalla, a w czerwcu 1942 został dowódcą frontu europejskiego;  w listopadzie kierował aliancką operacją desantową w Afryce Północnej, a następnie dowodził alianckimi siłami zbrojnymi w Afryce i basenie Morza Śródziemnego; w grudniu 1943 r. został naczelnym dowódcą alianckich ekspedycyjnych sił zbrojnych w Europie; w czerwcu 1944 r. kierował operacją desantową w Normandii, a następnie do końca wojny działaniami wojskowymi w Europie Zachodniej; po zakończeniu wojny został dowódcą amerykańskich sił zbrojnych w Europie i gubernatorem amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech; w latach 1950-52 był dowódcą sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), a w latach 1952-60 prezydent Stanów Zjednoczonych; w 1953 r. doprowadził do zakończenia wojny z Korei; współautor doktryny Eisenhowera.