Göring Hermann (1893-1946) - marszałek Rzeszy, jeden z najbliższych współpracowników Adolfa Hitlera i głównych przywódców III Rzeszy; as myśliwski z czasów I wojny światowej; od 1922 r. członek NSDAP; był organizatorem podpalenia Reichstagu w 1933 r.; uczestniczył w likwidacji kierownictwa SA podczas tzw. „nocy długich noży” w 1934 r.; w 1933 r. został premierem Prus; organizował Gestapo i obozy koncentracyjne; w 1935 r. został naczelnym dowódcą niemieckiego lotnictwa wojskowego (Luftwaffe) - był odpowiedzialny za bombardowania otwartych miast i ludności cywilnej podczas II wojny światowej; w 1939 r. został wyznaczony przez Adolfa Hitlera na jego następcę; jako jeden z głównych zbrodniarzy wojennych został skazany na śmierć przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze - zanim wykonano wyrok popełnił samobójstwo.