Kleeberg Franciszek (1888-1941) - generał brygady Wojska Polskiego; służbę wojskową rozpoczął w 1908 r. w armii austriackiej; od 1915 r. służył w Legionach Polskich, a następnie w Polskich Siłach Zbrojnych, z których w lutym 1918 r. ponownie został powołany do służby w armii austriackiej; 18 XI 1918 r. rozpoczął służbę w Wojsku Polskim - otrzymał przydział do Sztabu Generalnego; w okresie międzywojennym na ważnych stanowiskach dowódczych - m.in dowódcy dywizji piechoty i dowódcy Okręgów Wojskowych (VII Poznań, III Grodno, IX Brześć); podczas kampanii wrześniowej zorganizował i dowodził grupą operacyjną „Polesie”, która w dniach 2-5 października stoczyła ostatnią bitwę września - bitwę pod Kockiem; zmarł w Dreźnie w niemieckiej niewoli.