Kutrzeba Tadeusz (1885-1947) - generał dywizji Wojska Polskiego; służbę wojskową rozpoczął w 1906 r. w armii austriackiej, a do Wojska Polskiego wstąpił w 1918 r.; w czasie wojny polsko-bolszewickiej był szefem sztabu armii; w latach 1928-1939 był komendantem Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, a od 1939 r. inspektor armii w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych; podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. dowodził Armią „Poznań” i był inicjatorem zwrotu zaczepnego w bitwie nad Bzurą; po przebiciu się do Warszawy został zastępcą dowódcy obrony miasta; po kapitulacji Warszawy dostał się do niemieckiej niewoli, a po zakończeniu wojny przebywał na emigracji w Londynie.