MacArthur Douglas (1880-1964) - generał amerykański; absolwent Akademii Wojskowej w West Point i Akademii Sztabu Głównego; uczestniczył w I wojnie światowej jako szef sztabu, a następnie dowódca dywizji piechoty; w okresie międzywojennym pełnił wysokie stanowiska dowódcze - m.in. w latach 1930-1935 był szefem sztabu sił lądowych; w czasie II wojny światowej był dowódcą sił zbrojnych USA na Dalekim Wschodzie - w latach 1941-42 bronił Filipin przed wojskami japońskimi, a od  lutego 1942 r. dowodził wojskami sprzymierzonych w płd.-zach. rejonie Oceanu Spokojnego; na początku 1945 r. został naczelnym dowódcą sił sprzymierzonych na Dalekim Wschodzie i 2 IX 1945 r. na pokładzie pancernika Missouri przyjął kapitulację Japonii; po zakończeniu wojny był naczelnym dowódcą alianckich sił okupacyjnych w Japonii, a w 1950 r. dowódcą wojsk amerykańskich walczących pod flagą ONZ w wojnie koreańskiej.