Mołotow Wiaczesław (1890-1986) - radziecki polityk i dyplomata - uczestnik rewolucji październikowej (członek Komitetu Wojskowo-rewolucyjnego) i wojny domowej w Rosji (1918-20); od 1921 r. zasiadał we władzach Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików), a do 1952 r Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego; w latach 1930-1941 był premierem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a w latach 1939-1949 ministrem spraw zagranicznych ZSRR - m.in. 23 VIII 1939 r. podpisał pakt Ribbentrop-Mołotow; w 1957 r. za krytykę Nikity Chruszczowa został usunięty z rządu.