Nimitz Chester (1885-1966) - admirał amerykański; uczestniczył w I wojnie światowej jako szef sztabu dowódcy sił podwodnych Floty Atlantyckiej; w okresie międzywojennym pełnił wysokie stanowiska dowódcze; podczas II wojny światowej był dowódcą Floty Oceanu Spokojnego i naczelnym dowódcą obszaru Oceanu Spokojnego; w 1949  r. z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych został szefem komisji mediacyjnej w sprawie Kaszmiru, a następnie szefem komisji ONZ w Indiach i Pakistanie.