Paulus Friedrich von (1890-1957) - niemiecki feldmarszałek; uczestniczył w I wojnie światowej; oficer Reichswehry, a następnie Wehrmachtu; we wrześniu 1939 r. uczestniczył w kampanii przeciwko Polsce i ofensywie niemieckiej we Francji; 30 V 1940 r. został zastępcą szefa Sztabu Generalnego wojsk lądowych; a od 1 I 1942 r. dowodził 6 Armią, która została okrążona i zniszczona pod Stalingradem.