Quisling Vidkun (1887-1945) - norweski polityk faszystowski; w 1932 r. założył nacjonalistyczną partię Nasjonal Samling; po inwazji wojsk niemieckich w 1940 r. na Norwegię został premierem rządu współpracującego z okupantem; po wojnie został skazany za kolaborację i stracony; nazwisko Quislinga uchodzi za synonim kolaboracji.