Sendlerowa Irena (1910-2008) - działaczka społeczna; przed wojną należała do Polskiej Partii Socjalistycznej, a podczas okupacji działała w PPS-WRN; organizowała dostawy żywności do warszawskiego getta oraz ratowała i ukrywała żydowskie dzieci - przyczyniła się do uratowania około 2,5 tys. dzieci; w 1943 r. została kierownikiem referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegota”; została schwytana przez Niemców, ale „Żegota” zdołała ją wykupić; w 1965 r. została uhonorowana tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, a w 2003 r. odznaczona Orderem Orła Białego.