Truman Hary (1884-1972) - amerykański polityk i dyplomata; w latach 1934-1944 zasiadał w senacie; w 1944 r. został wiceprezydentem, a po śmierci Franklina Delano Roosevelta - prezydentem Stanów Zjednoczonych - urząd sprawował do 1953 r.; zdecydował o użyciu broni atomowej przeciwko Japonii ; w polityce zagranicznej był zwolennikiem stanowczego przeciwstawienia się komunizmowi i wzrostowi wpływów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - sformułował tzw. doktrynę Trumana i wdrożył plan Marshalla, wspierał powstanie Wspólnot Europejskich i NATO, podjął decyzję o udziale USA w wojnie koreańskiej (1950-1953).