Żukow Gieorgij (1896-1974) - marszałek Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; uczestniczył w I wojnie światowej oraz wojnie domowej 1918-1920; w 1939 r. dowodził 1 grupą armijną w walkach z Japończykami; w 1941 r. jako szef Sztabu Generalnego dowodził obroną Moskwy; w latach 1942-1945 był zastępcą naczelnego wodza Józefa Stalina; podczas bitwy stalingradzkiej (17 VII 1942-2 II 1943) koordynował działania frontów; był również dowódcą frontów: Zachodniego, 1. Ukraińskiego oraz 1. Białoruskiego, na czele którego zdobył Berlin; 8 V 1945 r. wraz z przedstawicielami rządów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji przyjmował w imieniu ZSRR bezwarunkową kapitulację Niemiec; w latach 1945-46 był naczelnym dowódcą radzieckich wojsk okupacyjnych w Niemczech; w latach 1955-57 był ministrem obrony ZSRR; w 1958 r. został przeniesiony w stan spoczynku przez Nikitę Chruszczowa.