Arciszewski Tomasz (1877–1955) - polityk,  działacz socjalistyczny - członek Polskiej Partii Socjalistycznej (od 1896 r.),  PPS-Frakcji Rewolucyjnej (od 1906 r.) i Polskiej Partii Socjalistycznej (od 1914 r.); w latach 1914–15 służył w Legionach Polskich.

W okresie międzywojennym Tomasz Arciszewski piastował ważne stanowiska państwowe - w latach 1919–35 był posłem na sejm, ponadto w 1918 r. był ministrem pracy i opieki społecznej, a w latach 1918–1919 — ministrem poczt i telegrafów; w 1930 r. współorganizował Centrolew.

Podczas II wojny światowej  był przewodniczącym PPS-WRN, a w 1944 r. wszedł do  Rady Jedności Narodowej; 29 XI 1944 r. został premier rządu RP na uchodźstwie.

Zmarł w Londynie w 1955 r.