Chruściel Antoni - (1895–1960), generał Wojska Polskiego; w czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej; służbę  w Wojsku Polskim rozpoczął w 1918 r.; od 1938 r. był dowódcą 82 pułku piechoty, którym dowodził w składzie Armii "Łódź" we wrześniu 1939 r.; po klęsce wrześniowej przeszedł do działalności konspiracyjnej - w III 1941 r. został komendantem Okręgu Warszawa-Miasto Związku Walki Zbrojnej; od  VIII do X 1944 r. był  dowódcą sił powstańczych w Warszawie; po upadku powstania przebywał w niewoli niemieckiej, a po uwolnieniu wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i został II zastępcą Szefa Sztabu Głównego; po wojnie pozostał na emigracji; zmarł w 1960 r. w Waszyngtonie.