Edelman Marek (1922-2009), lekarz i działacz społeczny; w czasie okupacji był działaczem Bundu i Żydowskiej Organizacji Bojowej; w 1943 r. uczestniczył w powstaniu w getcie warszawskim, a po śmierci Mordechaja Anielewicza został dowódcą sił powstańczych; wydostał się z getta i uczestniczył w powstaniu warszawskim.

Po wojnie pozostał w Polsce i pracował jako lekarz; od 1976 r. działał w Komitecie Obrony Robotników;  jako działacz "Solidarności" był internowany po wprowadzeniu stanu wojennego; uczestniczył w obradach "Okrągłego Stołu", a w latach 1988–90 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.