Finder Paweł (1904–44) polski działacz komunistyczny; w latach 1922–24 działał w Komunistycznej Partii Austrii, w latach 1924–28 we Francuskiej Partii Komunistycznej; do Polski wrócił w 1928 r. i wstąpił do Komunistycznej Patii Polski; za działalność komunistyczną w latach 1934-1939 był więziony; z więzienia wydostał się we wrześniu 1939 r. i przedostał na teren okupacji radzieckiej; w 1941 r. został przyjęty do Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, a następnie wezwany do Moskwy, gdzie, po odbyciu kursu w Komitecie Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej, wszedł wraz z Marcelim Nowotką i Bolesławem Mołojcem w skład grupy przygotowującej odtworzenie partii komunistycznej w Polsce; grupa inicjatywna w grudniu 1941 r. została zrzucona na spadochronach w rejonie Warszawy i 5 I 1942 utworzyła Polską Partię Robotniczą; po śmierci Marcelego Nowotki w listopadzie 1942 został I sekretarzem KC PPR;   Marceli Nowotko został aresztowany  wraz z Małgorzatą Fornalską 14 listopada 1943 roku  - oboje zostali rozstrzelani  26 lipca 1944 r.