Frank Hans (1900–46) - niemiecki prawnik i funkcjonariusz narodowosocjalistyczny w III Rzeszy; w latach 1939–45 był generalnym gubernatorem w Generalnym Gubernatorstwie, rezydującym na Wawelu w Krakowie; był jednym z twórców i najbardziej bezwzględnych wykonawców  polityki eksterminacji Polaków i Żydów; został skazany na karę śmierci przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze i stracony 16 X 1946 r.