Mołojec Bolesław (1909–42) – polski działacz komunistyczny; uczestniczył w wojnie domowej w Hiszpanii, podczas której awansował do stopnia majora i dowódcy Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego; od 1940 r. przebywał w Związku Radzieckim; wszedł w skład grupy inicjatywnej komunistów polskich, która w grudniu 1941 r. została przerzucona do Warszawy i w styczniu 1942 r., utworzyła Polską Partię Robotniczą; Bolesław Mołojec został oskarżony o zabójstwo Marcelego Nowotki i zlikwidowany na polecenie władz Polskiej Partii Robotniczej.