Popławski Stanisław (1902-1973) - radziecki  i polski generał ; od 1920 r. służył w Armii Czerwonej; podczas wojny niemiecko-radzieckiej (1941-1945) pełnił stanowiska dowódcze na szczeblu pułku, dywizji i korpusu; we wrześniu 1944 r. został skierowany do służby Wojsku Polskim, a w grudnia 1944 r. - objął dowództwo 1 armii Wojska Polskiego, którą dowodził podczas walk na Wale Pomorskim, nad Bałtykiem, Odrą oraz w operacji berlińskiej.

Generał Stanisław Popławski po zakończeniu wojny pozostał w Polsce i służył w Wojsku Polskim jako dowódca śląskiego okręgu wojskowego i dowódca wojsk lądowych, a ponadto był wiceministrem spraw wojskowych oraz posłem na Sejm Ustawodawczy, a następnie sejm Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej; w 1956 r. dowodził oddziałami pacyfikującymi protest robotniczy w Poznaniu; w 1956 r. wyjechał do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.