Wasilewska Wanda (1905-1964) - pisarka, działaczka socjalistyczna i komunistyczna; w okresie międzywojennym działała w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej (ZNMS),  Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (TUR) i należała do lewego skrzydła Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS).

Od 1939 r. przebywała we Lwowie i Moskwie; w 1940 r. wstąpiła do Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) i została deputowaną do Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; w latach 1941-43 służyła w Armii Radzieckiej na stanowisku komisarza politycznego; w latach 1941-43 była redaktorką pisma "Nowe Widnokręgi", a w 1943 r. współorganizowała Związek Patriotów Polskich i 1. Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki; od 1944 r. należała do Centralnego Biura Komunistów Polskich, a od lipca do grudnia 1944 r. była wiceprzewodniczącą Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego; po wojnie pozostała w ZSRR.