Ratajski Cyryl (1875-1942) - adwokat i polityk; w okresie międzywojennym był wielokrotnym prezydentem Poznania, a w latach 1924-25 ministrem spraw wewnętrznych; od 1937 r. należał do Stronnictwa Pracy; w latach 1940-42 sprawował urząd Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj.