Marshall George (1880-1959) - amerykański generał i polityk; podczas II wojny światowej był szefem sztabu amerykańskich sił lądowych; po zakończeniu wojny - jako sekretarza stanu, a następnie sekretarza obrony - był współautorem tzw. doktryny Trumana oraz planu pomocy dla Europy, zwanego od jego nazwiska planem Marshalla; w 1953 r. został Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.