Pieck Wilhelm (1876-1960) - niemiecki polityk komunistyczny; od 1895 r. działał w SPD, a w 1917 r. uczestniczył w organizowaniu Związku Spartakusa; w 1946 r. założył Niemiecką Socjalistyczną Partię Jedności; od 1949 r. do śmierci w 1960 r. sprawował urząd prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej.