Schuman Robert (1886-1963) - polityk francuski; w latach 1947-48 był premierem rządu francuskiego, a w latach 1948-53 - ministrem spraw zagranicznych Francji; jako minister spraw zagranicznych wystąpił z planem utworzenia wspólnego handlu węglem i stalą, nazwanego od jego nazwiska planem Schumana; na jego podstawie w 1952 r. utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.