Czang Kaj-szek (1887-1975) - chiński polityk; przywódca Kuomintangu; w latach 1928-49 stał na czele Rządu Narodowej Republiki Chińskiej; czynnie zwalczał komunistów, ale w obliczu najazdu japońskiego musiał nawiązać z nimi współpracę w 1936 r.; po przystąpieniu (w wyniku ataku japońskiego na Pearl Harbor)  do wojny Stanów Zjednoczonych Czang Kaj-szek nawiązał z nimi współpracę, dzięki której otrzymał pomoc militarną oraz zapewnienie odzyskania ziem zagarniętych przez Japonię.

Po klęsce Japonii w Chinach wybuchła wojna domowa między Kuomintangiem a Komunistyczną Partią Chin, zakończona w 1949 r. zwycięstwem komunistów; pokonany Czang Kaj-szek schronił się na Tajwanie, gdzie do śmierci  w 1975 r. sprawował urząd prezydenta Republiki Chińskiej.