Nikita Chruszczow

Chruszczow Nikita (1894-1971) - polityk radziecki; w latach 1918-20 uczestniczył w wojnie domowej; od 1939 r. był członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KC KPZR); był odpowiedzialny za organizowanie masowego terroru - między innymi za represje wobec ludności polskiej podczas II wojny światowej.

W 1956 r. na XX Zjeździe KPZR wygłosił referat, w którym potępił politykę Józefa Stalina; rozpoczął proces destalinizacji w Związku Radzieckim, dzięki któremu wielu więźniów politycznych odzyskało wolność; od 1956 do 1964 r. był premierem - za jego rządów miała miejsce próba zainstalowania na Kubie rakiet balistycznych, która przyczyniła się do wybuchu groźnego kryzysu kubańskiego.