Chomeini Ruhollah (1900-1989) - irański przywódca religijny (ajatollah); przeciwnik szacha Mohammada Rezy Pahlawiego; w latach 1978-79 z zagranicy przewodził rewolucji, która obaliła Pahlawiego; po powrocie do Iranu utworzył fundamentalistyczną republikę islamską, w której zapewnił sobie pełnię władzy; jego bezwzględne rządy doprowadziły do zgładzenia kilku tysięcy przeciwników politycznych; w latach 1980-88 prowadził wojnę z Irakiem.