Arafat Jasir (1929-2004) - przywódca palestyńskiego ruchu narodowowyzwoleńczego; był współzałożycielem Al- Fatah (1958 r.); od 1969 do 2004 r. był przywódcą Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP); w 1993 roku doprowadził do podpisania  izraelsko-palestyńskiego porozumienia w sprawie palestyńskiej autonomii w Strefie Gazy i w mieście Jerycho na Zachodnim Brzegu Jordanu; w 1996 r. w demokratycznych wyborach został wybrany na stanowisko przewodniczącego Palestyńskiej Rady Narodowej, a w 1997 r. został prezydentem Autonomii Palestyńskiej; w 1994 r. wspólnie z premierem Izraela I. Rabinem i ministrem spraw zagranicznych Izraela - S. Peresem otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.