Dubczek Alexander (1921-1992) - polityk czechosłowacki; działacz Komunistycznej Partii Czech (od 1939 r.); w czasie II wojny światowej działa w słowackim ruchu oporu; w latach 1963-68 był I sekretarzem Komunistycznej Partii Słowacji, a w latach 1968-69 I sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji; w 1968 r. rozpoczął kampanię liberalizacji nazwaną praską wiosnę,  która została przerwana interwencją wojsk Układu Warszawskiego, w wyniku której został aresztowany i wywieziony do Związku Radzieckiego; do polityki wrócił w 1989 r. i objął stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia Federalnego.