Ho Chi Minh (1890-1969) - wietnamski przywódca komunistyczny; od 1917 r. przebywał na emigracji - najpierw we Francji, gdzie wstąpił do Francuskiej Partii Komunistycznej, a następnie w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Chinach; po wybuchu II wojny światowej wrócił do Wietnamu, gdzie założył organizację Viet Minh (Liga Niepodległości Wietnamu), której celem była walka z francuskimi kolonistami i japońskimi okupantami kraju; w dniu kapitulacji Japonii 2 IX 1945 r. Ho Chi Minh ogłosił powstanie niepodległej Demokratycznej Republiki Wietnamu (DRW), co doprowadziło do wybuchu tzw. wojny indochińskiej z Francją, zakończonej w 1954 r. podziałem Indochin wzdłuż 17 równoleżnika na prozachodnią Republikę Wietnamu oraz komunistyczną Demokratyczną Republikę Wietnamu (DRW); Ho Chi Minh jako prezydent DRW przeprowadził reformę rolną i nacjonalizację przemysłu - reformom tym towarzyszył brutalny terror; przystąpił również do organizacji partyzantki komunistycznej (Vietcongu) w Republice Wietnamu, przyczyniając się tym samym do wybuchu wojny wietnamskiej (1965-1973).