John Fitzgerard Kennedy

Kennedy John Fitzgerard (1917-1963)  - amerykański polityk; podczas II wojny światowej walczył na Pacyfiku; w 1947 r. został wybrany do Kongresu, a w 1953 r. do Senatu; w 1960 r. jako kandydat Partii Demokratycznej wygrał wybory i został prezydentem Stanów Zjednoczonych; jako prezydent w 1961 r. zainicjował program rozwoju krajów Ameryki Łacińskiej - tzw. Sojusz dla Postępu; w polityce zagranicznej dążył do zahamowania wyścigu zbrojeń i przeciwstawiał się umacnianiu wpływów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na świecie - w 1961 r. przeprowadził nieudaną inwazję w Zatoce Świń na Kubie, a w 1963 r. doprowadził do wycofania radzieckich rakiet z Kuby; zginął w zamachu przeprowadzonym 22 XI 1963 r. w Dallas.