Naser Gamal Abdel (1918-1970) - polityk egipski; był jednym z przywódców tajnej organizacji Wolni Oficerowie, która po udanym zamachu stanu w 1952 r.  obaliła monarchię w Egipcie; Naser w latach 1954-56 był premierem, a od 1956 r. prezydentem Egiptu; w 1956 r. przeprowadził nacjonalizację Kanału Sueskiego, co doprowadziło do interwencji zbrojnej Wielkiej Brytanii i Francji i tzw. kryzysu sueskiego; doprowadził do modernizacji Egiptu, przekształcając go jednak w państwo policyjne; odgrywał dużą rolę w ruchu państw niezaangażowanych.