Księga umarłych - staroegipski zbiór magicznych tekstów, mających pomóc zmarłemu w wędrówce po królestwie cieni, zawierający między innymi opis drogi do raju, modlitwy i pieśni, informacje o bogach oraz zaklęcia; Księgi umarłych spisywano na zwojach papirusu i bogato ilustrowano wizerunkami bogów, demonów i amuletów.