Akadowie (Akadyjczycy) - ludność pochodzenia semickiego, zamieszkująca Mezopotamię w III tys. p.n.e.; Akadowie dokonali podboju Sumerów i za panowania Sargona Wielkiego utworzyli pierwsze imperium w dziejach świata; sami jednak ulegli wpływom kultury sumeryjskiej - między innymi przejęli pismo, które dostosowali do języka akadyjskiego.