judaizm (mozaizm) - monoteistyczna religia Żydów; judaizm opiera się na kulcie Jahwe jako stwórcy i władcy wszechświata oraz przekonaniu o szczególnym posłannictwie narodu żydowskiego, z którym Bóg zawarł przymierze jako z narodem wybranym; według judaizmu Jahwe oczekuje od Żydów przestrzegania wartości etycznych, których zasady  zostały zawarte w Pięcioksięgu.