Tora - hebrajska nazwa Pięcioksiegu, czyli pięciu początkowych ksiąg Starego Testamentu (Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb i Księga Powtórzonego Prawa), zawierających zarys dziejów ludzkości od początków świata do śmierci Mojżesza, przepisy prawa religijnego i społecznego starożytnych Izraelitów oraz przepisy dotyczące kultu; Tora jest świętą księgą wyznawców judaizmu, regulującą zasady ich życia religijnego i społecznego.