Dynastia Ptolemeuszy - dynastia pochodzenia macedońskiego, założona przez Ptolemeusza I, panująca w latach 305-30 p.n.e.  Egipcie.