Fajstos - w starożytności miasto położone w południowej części Krety, jeden z największych ośrodków kultury kreteńskiej z przełomu III i II tysiąclecia p.n.e.; w Fajstos odkryto pozostałości kompleksu pałacowego podobnego do pałacu w Knossos.