Jonowie - w starożytności plemię greckie, zamieszkujące Attykę, Eubeę, część wysp Morza Egejskiego i wybrzeże Azji Mniejszej; w VIII-VI w. p.n.e. brali czynny udział w kolonizacji greckiej oraz stworzyli wysoką kulturę, która wywarła ogromny wpływ na całą kulturę grecką.