prawo salickie - Lex Salica - najstarszy spis prawa zwyczajowego Franków salickich, pochodzący z początku VI w; składał się z 65 kazuistycznych artykułów z zakresu prawa karnego, rodzinnego i spadkowego.