kalif - przyjęty przez następców Mahometa tytuł świeckich i religijnych przywódców muzułmańskich; pierwszym kalifem został Abu Bakr; urząd kalifa początkowo był wybierany, a następnie stał się dziedziczny najpierw w dynastii Umajjadów (od 661 do 750 r.), a następnie w dynastii Abbasydów (od 750 do 1258 r.); po wygaśnięciu dynastii Abbasydów tytuł kalifa był przyjmowany przez licznych przywódców muzułmańskich w Egipcie, Turcji i Indiach, ale najpotężniejszymi byli tureccy sułtani imperium osmańskiego.