Anglowie - lud germański pochodzący znad ujścia Łaby; Anglowie byli jednym z ludów, które w V w. opanowali część Brytanii; od nich swoją nazwę przyjęła Anglia.