dynastia Rurykowiczów/Rurykowicze - dynastia książąt ruskich i carów moskiewskich, zapoczątkowana przez wodza normańskiego wodza Ruryka, panująca w Kijowie od 882 r., wygasła po śmierci cara Fiodora I w 1598 r.; wyodrębniło się kilka linii Rurykowiczów, wywodzących się od potomków Włodzimierza Wielkiego, Jarosława Mądrego i Włodzimierza Monomacha.