Mekka - miasto w zachodniej części półwyspu Arabskiego, ważny ośrodek handlu i kultury; po ustanowieniu islamu Mekka, jako miejsce urodzin Mahometa i święte miejsce ze świątynią Kaaba, stała się ważnym ośrodkiem islamu i celem pielgrzymek muzułmanów.