Tatarzy - nazwa jednego z plemion mongolskich, znana od V w., która w XII-XIII w. została rozciągnięta na ludy tureckie, mongolskie, i tunguskie, wchodzące w skład imperium Czyngis-chana, później Złotej Ordy i chanatów - m.in. kazańskiego, astrachańskiego i krymskiego.